Hakkımızda


Kurumların ve markaların sesi olmak üzere 3 iletişim profesyoneli bir araya gelerek VOX Halkla İlişkileri 2018 yılında büyük bir heyecanla kurduk.

 

Halkla ilişkilere gönül vermiş kişiler olarak tecrübemiz ile markalarımızın mevcut durumdan hedefe olan yolculuğunda yanlarında oluyoruz. Temsil ettiğimiz markaların birer ekip üyesi olarak çalışıyor ve deneyimimizle ‘ölçülebilir fayda’ sağlıyoruz. Aslında en önemlisi her an yanlarında olarak müşterimizin gözü, kulağı ve sesiyiz.

HİZMETLERİMİZ

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Kurumsal itibarı yükseltmek ve tanınma/beğeni oranına katkıda bulunmak üzere, sosyal paydaşlara yönelik iş ve iletişim hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

LİDER İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

Kurum sözcülerinin kuruma ve projelere iletişim değeri katacak şekilde konumlandırarak, iletişim süreçlerini yönetiyoruz.

STRATEJİK MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kurumların ve markaların iletişim hedefleri doğrultusunda stratejik medya planı hazırlıyor ve doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü ve/veya kanaldan en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini sağlıyoruz.

DİJİTAL İLETİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

Markaların genel iletişim stratejisine uygun dijital mecralarla entegre projeler kurguluyor ve blogger/ influencer iletişimini yürütüyoruz. 

ETKİNLİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Markaların ihtiyaçları paralelinde iş hedeflerine yönelik özel etkinlikler tasarlıyor, organizasyon ve uygulama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ

Krize açık konularda iletişim stratejilerini belirliyor, konunun kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.ÇALIŞMALARIMIZDAN KESİTLER

X

İLETİŞİM